အဓိကအကြောင်းအရာ Skip
Back

សំណាងផ្ទួនៗ ក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌពី មេនូឡាយហ្វ៍!

លោកអ្នកនឹងមានសំណាងទទួលបានកាដូផ្ទួនៗសម្រាប់រាល់ការទិញគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី​12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះ​។ 

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

1. កម្មវិធីនេះ​​មានសុពលភាព និងផ្ដល់ជូនសម្រាប់រាល់អតិថិជន​ទាំងអស់ដែលបានទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយពីក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ ចាប់ពីថ្ងែទី 01 ដល់ថ្ងៃទី​ 12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ​នេះដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទំាងនោះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនចាប់ពីថ្ងែទី ​01 ដល់ថ្ងៃទី​ 25 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020។ ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះសម្រាប់តែបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទាំងឡាយណាដែលមានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឆ្នាំទី 1 ចាប់ពី 700 ​​ (ប្រាំពីររយ) ដុល្លារ​អាមេរិក​ឡើងទៅ ។
 

បុព្វលាភរ៉ាប់រងឆ្នាំទី 1 

រង្វាន់ទី 1

រង្វាន់ទី 2 សន្លឹកឆ្នោត

700 – 1,499 ដុល្លារអាមេរិក

ម៉ាស៊ីនអាំងសាច់

សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 1 សន្លឹក

1. iPhone 11 Pro Max​(256 GB) ចំនួន 8 រង្វាន់

2. កង់ម៉ាក Giant​ ចំនួន 8 រង្វាន់

3. គូប៉ុងស្នាក់នៅចំនួន 2យប់នៅសណ្ឋាគារទំនើបនៅកោះរ៉ុង ចំនួន 8 រង្វាន់

1500 – 2,499 ដុល្លារអាមេរិក

កង្ហារត្រជាក់

សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 2 សន្លឹក

2,500 – 3,999 ដុល្លារអាមេរិក

ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ និងត្រជាក់

សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 3 សន្លឹក

4,000 – 5,999 ដុល្លារអាមេរិក

ទូរទស្សន៍​LGTV 43”

សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 4 សន្លឹក

6,000 – 9,999 ដុល្លារអាមេរិក

iPhone 11 (128 GB)  សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 6 សន្លឹក
10,000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ iPhone 11 Pro Max (256 GB) សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 8 សន្លឹក
 
 
2. កម្មវិធីនេះនឹងមិនមានសុពលភាពចំពោះអតិថិជនទំាងឡាយណា៖
 • ដែលបានទិញគម្រោងណាមួយជាមួយ​ មេនូឡាយហ្វ៍​ មុនថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 និងបានសម្រេចចិត្តលុបចោល ហើយបានទិញសារជាថ្មីនូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិណាមួយពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ។
 • ដែលបានបែងចែកគម្រោងតែមួយជាពីរបណ្ណផ្សេងគ្នា។
 • ដែលបានទិញផលិតផល «គម្រោងអាយុជីវិតជាក្រុមជាមួយ​ មេនូឡាយហ្វ៍» ។
 • ដែលមិនគោរពតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់កម្មវិធីនេះ។

3. សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនបានបំពេញតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាមួយខាងលើ នៅតែអាចបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទាំងពីរនេះ ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃធានារ៉ាប់រងតាមធម្មតាជាមុនសិន។

 

4. ការចាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 02 ខែតុលា​ ឆ្នាំ 2020

អតិថិជននឹងទទួលបានចំនួនសន្លឹកឆ្នោតយោងទៅតាមតារាងខាងលើដើម្បីចាប់រង្វាន់៖

 • iPhone 11 Pro Max​ (256 GB) ចំនួន 8 រង្វាន់
 • កង់ម៉ាក Giant​ ចំនួន 8 រង្វាន់
 • ការស្នាក់នៅចំនួន 2 យប់ នៅសណ្ឋាគារទំនើបនៅកោះរ៉ុង ចំនួន 8 រង្វាន់
  • រាល់ការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការធ្វើដំណើរ ការទទួលទានអាហារជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន។
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងបានទេ។

 

5. ការប្រគល់ជូនកាដូនឹង៖

 • ត្រូវផ្ដល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 20 ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ2020 តាមរយៈទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬមន្រ្តីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង។
 • ត្រូវផ្តល់ជូនរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក។
 • មិនអាចប្ដូរយកជា​សាច់ប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងបាន​ឡើយ។

 

6. ក្នុងករណីអតិថិជនសម្រេចចិត្តឈប់ប្រើកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងអំឡុងពេលពិចារណា 21 ថ្ងៃ នោះអតិថិជនត្រូវប្រគល់កាដូនោះជូនមកក្រុមហ៊ុនវិញ។ ក្នុងករណីអតិថិជនបានប្រើប្រាស់កាដូនោះរួចហើយ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយអតិថិជនសងត្រឡប់មកវិញនូវតម្លៃជាទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃកាដូដែលបានប្រគល់ជូន។

7. ចំពោះទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង​ ឬបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន​ដែលទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយ ការប្រគល់ជូនកាដូ​នឹង​ត្រូវផ្តល់ 21 ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្ណសន្យារ៉ាប់​រងដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។

8. ក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដើម្បីបំពេញភាពត្រឹម​ត្រូវ​​ ​ឬសម្រប​តាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ​ដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងជាមុនឡើយ។

សូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយ

 

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សាកូនលោកអ្នក ហើយអនុញ្ញាតអោយយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាររបស់ពួកគេនៅពេលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ

 

 

 

គម្រោងសុខភាព
អនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយលោកអ្នកផ្ដោតលើការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ

 

ឱកាសឈ្នះ Apple Watch ជាច្រើន!

គ្រាន់តែភ្ជាប់ «អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា» ឬ «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ Apple Watch   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
ឱកាសឈ្នះ Apple Watch ជាច្រើន!

គ្រាន់តែភ្ជាប់ «អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា» ឬ «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ Apple Watch   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់