រំលងទៅអត្តបទសំខាន់
Back

កាន់តែ move កាន់តែបានរង្វាន់

ចំនួនជំហានកាន់តែច្រើន មានឱកាសក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ខាងក្រោមនេះ៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី 05 តុលា 2020​ រហូតដល់ 30 វិច្ឆិកា 2020 *សូមចុះឈ្មោះនៅទីនេះដើម្បីចូលរូមប្រកួត *

*ការប្រកាសរង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅអាទិត្យទីមួយក្នុងខែ ឆ្នូ 2020 

ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងមេដាយដើម្បីប្តូរយករង្វាន់ជាច្រើនពីក្រុមការងារ ManulifeMOVE! 

*រង្វាន់ទាំងអស់នេះសម្រាប់តែបុគ្គលិកមេនូឡាយហ្វ៍តែប៉ុណ្ណោះ

ការដោនឡូត និងការ​ប្រើប្រាស់ ManulifeMOVE

1. ទាញយកកម្មវិធី និងរបៀបចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី

លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី ManulifeMOVE តាមរបៀបមួយក្នុងចំណោមរបៀបទាំងបីខាងក្រោម៖
  • របៀបទី ១៖​ ស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ Manulife-MOVE ក្នុងកម្មវិធី App Store or Google Play នៅលើទូរសព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
  • របៀបទី ២៖ ចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកម្មវិធី:

2. ការណែនាំអំពីរបៀបចូលប្រើប្រាស់ ManulifeMOVE

  • ជំហានទី ១: បើកកម្មវិធី ManulifeMOVE > ជ្រើសរើសប្រទេស > ជ្រើសរើសភាសា
  • ជំហានទី ២: បង្កើតគណនីដោយវាយបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉េល និងលេខសម្ងាត់
  • ជំហានទី ៣: ចុចពាក្យ ‘ផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉េល’ ដើម្បីផ្ញើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉េល​របស់​លោកអ្នក
  • ជំហានទី ៤: បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលទទួលបានទៅក្នុងកម្មវិធី MOVE រួចចុច ‘ផ្ទៀងផ្ទាត់’
  • ជំហានទី ៥: ភ្ជាប់កម្មវិធី MOVE ជាមួយកម្មវិធី ឬឧបករណ៍តាមដានសុខភាពដើម្បីផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពជំហានដើររបស់លោកអ្នកទៅកម្មវិធី MOVE

វីដេអូអំពីការបង្កើតគណនី ManulifeMOVE

ការបង្កើតអ៊ីម៉ែលលើទូរសព្ទដៃ

បញ្ជាក់