បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back
Manulife Move Việt Nam

ការដោនឡូត និងការ​ប្រើប្រាស់ ManulifeMOVE

1. ទាញយកកម្មវិធី និងរបៀបចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី

លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី ManulifeMOVE តាមរបៀបមួយក្នុងចំណោមរបៀបទាំងបីខាងក្រោម៖

របៀបទី ១៖​ ស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ Manulife-MOVE ក្នុងកម្មវិធី App Store or Google Play នៅលើទូរសព្ទដៃរបស់លោកអ្នក

របៀបទី ២៖ ចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកម្មវិធី:

                           App Store                                                              Google Play

របៀបទី ៣៖ ស្កេន QR code ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីតាមប្រភេទទូរសព្ទរបស់​លោកអ្នក

2. ការណែនាំអំពីរបៀបចូលប្រើប្រាស់ ManulifeMOVE

  • ជំហានទី ១: បើកកម្មវិធី ManulifeMOVE > ជ្រើសរើសប្រទេស > ជ្រើសរើសភាសា
  • ជំហានទី ២: បង្កើតគណនីដោយវាយបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉េល និងលេខសម្ងាត់
  • ជំហានទី ៣: ចុចពាក្យ ‘ផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉េល’ ដើម្បីផ្ញើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉េល​របស់​លោកអ្នក
  • ជំហានទី ៤: បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលទទួលបានទៅក្នុងកម្មវិធី MOVE រួចចុច ‘ផ្ទៀងផ្ទាត់’
  • ជំហានទី ៥: ភ្ជាប់កម្មវិធី MOVE ជាមួយកម្មវិធី ឬឧបករណ៍តាមដានសុខភាពដើម្បីផ្តល់បច្ចុប្បន្នភាពជំហានដើររបស់លោកអ្នកទៅកម្មវិធី MOVE

សេវា​បម្រើ​អតិថិជន

ចន្ទ ដល់ សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក រហូតដល់ 5:00 ល្ងាច មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យជាតិ

អុីមែល: customer_services_kh@manulife.com

លេខ​ទូរស័ព្ទ​សេវា​បម្រើ​អតិថិជន : 1800-211-211

សេវា​បម្រើ​អតិថិជន

ចន្ទ ដល់ សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក រហូតដល់ 5:00 ល្ងាច មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យជាតិ

អុីមែល: customer_services_kh@manulife.com

លេខ​ទូរស័ព្ទ​សេវា​បម្រើ​អតិថិជន : 1800-211-211