បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពី ManulifeMOVE

Super Fit

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 60%

  • មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ១ រាជធានីភ្នំពេញ

IMI

បញ្ចុះតម្លៃពី 15% រហូតដល់ 60%

  • ផ្ទះលេខ ២២០​ ផ្លូវលេខ ១៨៤ សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Park Cafe

បញ្ចុះតម្លៃពី 5% រហូតដល់ 10%

  • ផ្ទះលេខ ១០​ ផ្លូវលេខ ១០៩ កាត់វត្តថ្វាយដង្គំ ខាងក្រោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រាជធានីភ្នំពេញ
  • ផ្ទះលេខ ១១៣ ផ្លូវលេខ ២៤៥ មហាវិថីម៉ៅសេទុង​ សង្កាត់ ស្រះចក ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

 

សេវាបំរើអតិថិជន

អុីម៉ែល: customer_services_kh@manulife.com

លេខទូរស័ព្ទបំរើអតិថិជន : 1800-211-211