បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back
Banner Khmer

​តើអ្វីជា ManulifeMOVE?

ManulifeMOVE គឺជាកម្មវិធីយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់រង្វាន់ដល់អតិថិជននៅលើទូរសព្ទដៃក្នុងគោលបំណងជម្រុញនិងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យរក្សានិងបង្កើតទម្លាប់ធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីទទួលបានសុខភាពរាងកាយល្អនិងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ។ ជាមួយ ManulifeMOVE រាល់គ្រប់ចលនាធម្មតាៗប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក ដូចជាការដើរ ការរត់ ការលោត … ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដ៏មានតម្លៃតាមរយៈការកំណត់គោលដៅប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ។

ហេតុផល ៥​ យ៉ាងដែលត្រូវមាន ManulifeMOVE       

  • កម្មវិធី​ផ្តល់​រង្វាន់ដ៏​សម្បូរ​បែបដេីម្បី​លេីក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​រស់នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខភាព​ល្អ​ - ដាក់​ឲ្យ​ប្រេីប្រាស់​ជាសាធារណៈ។
  • ចូលរួម​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​! គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​តាម​ពីរ​ជំហា​នដ៏សាមញ្ញ។
  • ងាយស្រួល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​ ឬ​ឧបករណ៍​តាមដានសុខភាពផ្សេងៗ។
  • ការ​ដាក់​គោលដៅ​ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ​ជា​ច្រើន​ដេីម្បី​បង្កើត​ទម្លាប់​រស់នៅ​ដ៏​សកម្ម។
  • ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​ៗ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ដៃគូ​ និង​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដេីម្បី​លេីក​ទឹកចិត្ត​និង​រក្សា​ការ​រស់នៅ​ដ៏​សកម្ម។

សេវាបំរើអតិថិជន

អុីម៉ែល: customer_services_kh@manulife.com

លេខទូរស័ព្ទបំរើអតិថិជន : 1800-211-211

ដោនឡូតឥឡូវនេះ!