រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

យុទ្ធនាការ 10 ដុល្លារ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា

សម្រាប់ 1 បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអតិថិជនបានទិញពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែ មិថុនា ដល់ទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022

ខ និង លក្ខខណ្ឌ

 1. យុទ្ធនាការនេះ​​មានសុពលភាព និងផ្ដល់ជូនសម្រាប់រាល់អតិថិជន​ទាំងអស់ដែលបានជាវផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយពីក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ ចាប់ពីថ្ងែទី  27 ខែមិថុនា ដល់ទី​ 30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 (case submission date) ​នេះដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទំាងនោះត្រូវបានចេញជូនដោយក្រុមហ៊ុនចាប់ពីថ្ងែទី 27 ខែមិថុនា ដល់ទី​ 07 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022  (case issuance date) នេះតែប៉ុណ្ណោះ ។
 2. ក្នុង 1 ​បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអតិថិជន​ជាវពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបរិច្ចាគ 10 ដុល្លារអាមេរិកក្រោមឈ្មោះអតិថិជនទៅកាន់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជួយដល់កុមារកម្ពុជា។​
 3. ឈ្មោះពេញរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជាក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា
 4. យុទ្ធនាការនេះមានសុពលភាពទៅលើផលិតផលដូចខាងក្រោម៖
  • គម្រោងមរតកខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍
  • គម្រោងអនាគតការសិក្សាររបស់កូនខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍
  • គម្រោងអនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍
  • គម្រោង Manulife បរិបូរណ៍
  • គម្រោងការការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយមេនូឡាយហ្វ៍
 5. ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដើម្បីបំពេញភាពត្រឹមត្រូវ ឬសម្របតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងជាមុនឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬមន្រ្តីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ បំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកខាងក្រោមនេះ។

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?