បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ខែកក្កដា

ទទួលបានដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស និងកាដូជាច្រើនផ្សេងៗទៀត​ 

សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនពិសេសប្រចាំខែកក្កដា អតិថិជនដែលទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយពីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និង បុគ្គលិកជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងនៅតាមសាខាធនាគារដៃគូទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន នឹងទទួលបានដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស និង កាដូជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ចាប់ពី​ ថ្ងៃទី 17 ខែ កក្កដា ដល់ទី​ 17  ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

1.     កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពសម្រាប់៖

អតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយពីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និង បុគ្គលិកជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងប្រចាំ​នៅតាមសាខាធនាគារដៃគូ​របស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ​ចាប់ពី ថ្ងៃទី 17 ខែ កក្កដា ដល់ទី​ 17  ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នឹងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ទៅតាមបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ៖

ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស

ទូរសព្ទដៃម៉ាក​ iPhone 14 128GB

Huawei Matepad 14.0 SE

ម៉ាស៊ីនគៀបផ្លែឈើម៉ាក Tefal

កង្ហារម៉ាក Hatari

ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស

 • កញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជន (Eligible customer) 1នាក់ ​ក្នុង1បណ្ណសន្យារ៉ាបរ់ង។
 • អតិថិជនមិនអាចប្តូរកញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តនេះជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • ក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ ទទួលបន្ទុករាល់ចំណាយទាំងទ្បាយណាដែលទាក់ទងនឹងការស្នាក់នៅ ធ្វើដំណើរ ទិដ្ឋាការ និងអាហារដែលបានរៀបចំជូនដូចកម្មវិធីបានផ្តល់ជូន។
 • ក្រុមហ៊ុន ​ មេនូឡាយហ្វ៍ នឹង ធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារទេសចរក្នុងការរៀបចំដំណើរកម្សាន្ត និងកំណត់ថ្ងៃធ្វើដំណើរ។
 • ដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះ អតិថិជនត្រូវទទួលបានទិដ្ឋាការដោយជោគជ័យ។

ការប្រគល់កាដូជូនអតិថិជន

 • ក្នុងអំឡុងពេល​​ 2 ទៅ 3  សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 31  ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023​ (ឬលឿនជាងនេះអាស្រ័យតាមស្តុកកាដូ ជាក់ស្តែង)(ឬលឿនជាងនេះអាស្រ័យតាមស្តុកកាដូ ជាក់ស្តែង)។
 • ប្រភេទកាដូនីមួយៗ នឹងផ្តល់ជូនទៅតាមចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង តាមរយៈភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និង បុគ្គលិកជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងប្រចាំ​នៅតាមសាខាធនាគារដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍។
 • កាដូ នីមួយៗមិនអាចប្ដូរយកជាវត្ថុផ្សេង ឬជា​សាច់ប្រាក់បាន​ឡើយ។

2.      កម្មវិធីនេះនឹងមិនមានសុពលភាពចំពោះអតិថិជនទាំងឡាយណា៖

 • ដែលបានទិញគម្រោងណាមួយពីទីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និង បុគ្គលិកជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងប្រចាំ​នៅតាមសាខាធនាគារដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ មុនថ្ងៃទី 17 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 និងបានសម្រេចចិត្តលុបចោល ហើយបានទិញសារជាថ្មីនូវគម្រោងណាមួយពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ។
 • បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទំាងឡាយណាដែលត្រូវបានដាក់ស្នើ និងផ្តល់ជូនបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនេះបានបញ្ចប់។
 • ដែលបានបែងចែកគម្រោងតែមួយជាពីរបណ្ណសន្យារ៉ាបរងផ្សេងគ្នាលើកលែងតែគម្រោង «អនាគតការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍» ដែលមានម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែមួយ។
 • ដែលបានទិញផលិតផលគម្រោង «អាយុជីវិតជាក្រុមជាមួយ​ មេនូឡាយហ្វ៍»។
 • ដែលមិនគោរពតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់កម្មវិធីនេះ។

3.     ក្នុងករណីអតិថិជនសម្រេចចិត្តឈប់ប្រើកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងអំឡុងពេលពិចារណា 21 ថ្ងៃ នោះលោកអ្នកត្រូវប្រគល់កាដូនោះជូនមកក្រុមហ៊ុនវិញ។ ប្រសិនកាដូនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់រួចហើយឬធ្វើអោយខូច ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយអតិថិជនសងត្រឡប់មកវិញជាទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃកាដូនោះ។

4.      ចំពោះបុគ្គលិកមេនូឡាយហ្វ៍ ក៏ដូចជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង​ និង បុគ្គលិកជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងប្រចាំ​នៅតាមសាខាធនាគារដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ដែលទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយ ការប្រគល់កាដូអនុស្សាវរីយ៍នឹងត្រូវផ្តល់ 21 ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។

5.      ក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដើម្បីបំពេញភាពត្រឹម​ត្រូវ​​ ​ឬសម្រប​តាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ​ដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងជាមុនឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬ មន្ត្រីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង របស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ បំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកខាងក្រោមនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ