អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ជាទីគោរព

យើងខ្ញុំកំពុងតាមដានការវិវឌ្ឍន៍​នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19 នៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីប្រាកដថាយើងអាចចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ និង​​ប្តេជ្ញាថាយើងនៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនរបស់យើង ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ។

ខណៈពេលដែល​ទីក្រុងភ្នំពេញ ​ក្រុងតាខ្មៅទាំងមូល និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តសៀមរាម​បាន​ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា នឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយការការពារហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា និងបន្តផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាព​ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។​   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ជាទីគោរព

យើងខ្ញុំកំពុងតាមដានការវិវឌ្ឍន៍​នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19 នៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីប្រាកដថាយើងអាចចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ និង​​ប្តេជ្ញាថាយើងនៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនរបស់យើង ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ។

ខណៈពេលដែល​ទីក្រុងភ្នំពេញ ​ក្រុងតាខ្មៅទាំងមូល និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តសៀមរាម​បាន​ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា នឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយការការពារហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា និងបន្តផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាព​ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។​   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស  15% សម្រាប់គម្រោង «អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍»

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស  15% សម្រាប់គម្រោង «អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍»

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 15% លើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបនៃគម្រោង «អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍»។  ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 13 មេសា ដល់ 30 មិថុនា នេះតែប៉ុណ្ណោះ​ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន​ដូចខាងក្រោម៖

ការការពារសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់

ការពារខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។

ការការពារបន្ថែមដែលផ្តល់នូវភាពអស់កង្វល់

ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវអត្ថប្រយោជន៏ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយលោកអ្នក និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។

រយៈពេលនៃការការពារមានភាពបត់បែនអាស្រ័យតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលធានារ៉ាប់រងចាប់ពី 3 ទៅ 30 ឆ្នាំ តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ការការពារពេលក្នុងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ 19

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

  1. ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃអត្ថប្រយោជន៍កូវីដ 19 ត្រូវបានអនុវត្ត
  2. អាយុអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងត្រូវតែចាប់ពី  18 ដល់  60 ឆ្នាំ (អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមិនត្រូវមានអាយុច្រើនជាង  65 ឆ្នាំ នៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលធានារ៉ាប់រង)
  3. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ (ឧទាហរណ៍៖ ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬសម្រាប់បុគ្គលិក​ធនាគារដៃគូ)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬ មន្ត្រីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង របស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ បំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកខាងក្រោមនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ