អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ជាទីគោរព

យើងខ្ញុំកំពុងតាមដានការវិវឌ្ឍន៍​នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19 នៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីប្រាកដថាយើងអាចចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ និង​​ប្តេជ្ញាថាយើងនៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនរបស់យើង ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ។

ខណៈពេលដែល​ទីក្រុងភ្នំពេញ ​ក្រុងតាខ្មៅទាំងមូល និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តសៀមរាម​បាន​ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា នឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយការការពារហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា និងបន្តផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាព​ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។​   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ជាទីគោរព

យើងខ្ញុំកំពុងតាមដានការវិវឌ្ឍន៍​នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19 នៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីប្រាកដថាយើងអាចចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ និង​​ប្តេជ្ញាថាយើងនៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនរបស់យើង ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ។

ខណៈពេលដែល​ទីក្រុងភ្នំពេញ ​ក្រុងតាខ្មៅទាំងមូល និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តសៀមរាម​បាន​ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា នឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយការការពារហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា និងបន្តផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុវត្ថិភាព​ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។​   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ផ្ដល់សំណងលើប្រាក់កម្ចី និងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ជាមួយគម្រោងតែមួយគត់

តើអ្វីជាការការពារកម្ចី?

ការការពារកម្ចី គឺជាផ្នែកមួយនៃការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាក្រុមដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកម្ចី (ទាំងកម្ចីថ្មី និងកម្ចីមានស្រាប់) និង ផ្តល់ភាពស្ងប់ចិត្តដល់ធនាគារ និងអតិថិជន (អ្នកខ្ចី) ទោះបីជាមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកខ្ចី (មរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង) មុនពេលកម្ចីត្រូវបានសងរួចក៏ដោយ។

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោងមួយនេះ?

ការពារបាន ២ នាក់ ទាំងអ្នកខ្ចី និងអ្នករួមកម្ចី

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃសមរម្យ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

ការស្នើសុំមានភាពងាយស្រួល

សំណង ១០០% នៃទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៣ ម៉ឺនដុល្លារ

ទទួលបានការការពារគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូ

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាក្រុម(សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងកម្ចី​ជាក្រុម)

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ