បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់
Back
មន្ទីពេទ្យដៃគូ

សូមជ្រើសរើសទីតាំងដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត?

ជ្រើសរើសតំបន់
តំបន់ ក្រុង

Cambodia

Phnom Penh

ក្លីនិច ខេមា

012869189

ផ្ទះលេខ18 ផ្លូវ528 សង្កាត់បឹងកក់1 ខណ្ឌទួលគោក

 

អុីម៉ែល

billing.k1@khemahospital.com

insurancebilling.k1@khemahospital.com

opd@khemaclinic.com 

24 ម៉ោង/សប្ដាហ៌
ទូរស័ព្ទ
012869189

ស្វែងរកការណែនាំ