រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ​វត្ថុឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា

រាជធានីភ្នំពេញ​ - ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អតិថិជន បុគ្គលិក និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា និងដៃគូសហការនានាដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការការពារអនាគតហិរញ្ញវត្ថុជូនក្រុមគ្រួសារកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេលជិត ៩ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តឆន្ទៈដ៏មុតមាំក្នុងការជួយកសាងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ និងកាន់តែប្រសើរឡើងជូនក្រុមគ្រួសារកម្ពុជាប្រមាណ ១១ ម៉ឺនគ្រួសារដែលជាអតិថិជនយើង តាមរយៈសេវាកម្មការពារហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់អន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា៖

 

ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងព័ត៌មានថ្មីៗពី​ក្រុមហ៊ុន​ មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ ខេមបូឌា  សូម​​តាម​ដាន​ទំ​ព័រហ្វេសប៊ុក «Manulife Cambodia»  តាម​រយៈ www.facebook.com/ManulifeKH ឬ ​ចូល​ទៅកាន់​គេហ​ទំ​ព័រ www.manulife.com.kh