បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back
កិត្តិនាមក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនយើងមានវត្តមាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាង 100 ឆ្នាំមកហើយ ហើយយើងតែងតែព្យាយាមស្វែងរកវិធីក្នុងការជួយឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង។

ការប្តេជ្ញារបស់យើង

យើងបានប្តេជ្ញាក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនមានការរស់នៅកាន់តែល្អជាងមុន និងជួយឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលកាន់តែប្រសើរឡើង។

 

ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាច្រើនរបស់យើង គឺបង្ហាញពីការបន្តប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអតិថិជន។

 

គណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

គណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

សារពីអគ្គ​នាយក​​ប្រតិបត្តិ​

មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា សូមស្វាគមន៍

ដៃគូចែកចាយរបស់យើង

យើងបានសហការជាមួយធនាគារដៃគូជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នក

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

តាមដានសកម្មភាពរបស់យើងនៅទីនេះ

ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះ ធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរ និងមានសុខមាលភាពល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា