បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ក្រុមហ៊ុនយើងមានវត្តមាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាង 100 ឆ្នាំមកហើយ ហើយយើងតែងតែព្យាយាមស្វែងរកវិធីក្នុងការជួយឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង។

យើងបានប្តេជ្ញាក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនមានការរស់នៅកាន់តែល្អជាងមុន និងជួយឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលកាន់តែប្រសើរឡើង។

 

ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាច្រើនរបស់យើង គឺបង្ហាញពីការបន្តប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអតិថិជន។

 

គណៈគ្រប់គ្រង

ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

គណៈគ្រប់គ្រង

មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា សូមស្វាគមន៍

យើងបានសហការជាមួយធនាគារដៃគូជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នក

តាមដានសកម្មភាពរបស់យើងនៅទីនេះ

ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះ ធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរ និងមានសុខមាលភាពល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា