បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្ដល់ជូនពិសេស

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស  25% សម្រាប់គម្រោង «អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍»

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 25% លើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបនៃគម្រោង «អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍»។  ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 14 កុម្ភៈ ដល់ 31 មីនានេះតែប៉ុណ្ណោះ​!

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការផ្តល់ជូនបន្ថែមសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ (ករណីតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ 19)

អតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ទាំងអស់ ដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅមានសុពលភាព នឹងទទួលបាន «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម»  ដោយឥតគិតថ្លៃ

ស្វែងយល់បន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយ
គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សាកូនលោកអ្នក ហើយអនុញ្ញាតអោយយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាររបស់ពួកគេនៅពេលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ

 

គម្រោងសុខភាព
អនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយលោកអ្នកផ្ដោតលើការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ