បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពិសេស

កម្មវិធីពិសេសនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកឆាប់ៗនេះ សូមតាមដានគេហទំព័ររបស់យើង!

កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពី មេនូឡាយហ្វ៍

លោកអ្នកនឹងមានសំណាងទទួលបានរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ សម្រាប់រាល់ការទិញគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតណាមួយចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី​ 19 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 នេះ​។

អានបន្ថែម

កម្មវិធីពិសេសនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកឆាប់ៗនេះ សូមតាមដានគេហទំព័ររបស់យើង!

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ គឺជួយសម្រួលលោកអ្នកធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូងក្នុងតម្លៃចាប់ពី​​ ២០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់គម្រោងមរតកខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍ និង គម្រោងអនាគតការសិក្សាររបស់កូនខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

  • ទទួលបានទាំងការសន្សំនិងការការពារសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកក្នុងកញ្ចប់តែមួយ
  • ទទួលបានការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយ

អានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ