បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់
Back
test
.....................
លេខទូរស័ព្ទបំរើអតិថិជន

ទីតាំង

ជាន់ទី1 អគារសិរី មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី (110)

សង្កាត់ទឹកល្អក់1​ ខណ្ឌទួលគោក

រាជធានីភ្នំពេញ​

សេវាកម្មរបស់យើងបម្រើជូនចាប់ពីថ្ងៃ

ច័ន្ទ - សុក្រ ម៉ោង 8:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច

ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សំរាក

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?