បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសុខភាព

ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហារហិរញ្ញវត្ថុពេលលោកអ្នកជួបវិបត្តជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទេ? ពួកយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន គម្រោងការពាររ​បស់យើងអាចជួយលោកអ្នកលើការចំនាយព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនស្ថានភាពសម្រាប់ដំដាក់ការដំបូង និងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។

គម្រោងសុខភាព

ជំនួយជាទឹកប្រាក់នៅពេល លោកអ្នកត្រូវសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យ

 

  • ទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ ២០០​ ដុល្លារ
  • ការទាមទារសំណង កាន់តែមានភាពងាយស្រួល!
គម្រោងសុខភាព

កញ្ចប់​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​កុមារ ដែល​ផ្ដល់​ទឹកប្រាក់​ធានាដល់ទៅ 25,000 ដុល្លារ​

  • លោកអ្នកនឹង​លែងខ្វល់ខ្វាយលើប្រាក់ចំណាយក្នុងការព្យាបាល ព្រោះអត្ថប្រយោជន៍នេះផ្តល់ជូន 100% នៃទឹកប្រាក់ធានា។
  • ផ្តល់ការការពារដល់បុត្រធីតាដល់ទៅ ១៦ ស្ថានភាពជំងឺ។
គម្រោងសុខភាព

យើងខ្ញុំអាចជួយគិតគូរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយលោកអ្នកអាចផ្ដោតតែទៅលើការព្យាបាលប៉ុណ្ណោះ

 

  • ការពាររហូតដល់ ២៦ស្ថានភាពនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
  • ធានារហូតដល់ទឹកប្រាក់ដល់រហូតដល់ 200,000 ដុល្លារ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?