រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងការពារអាយុជីវិត

គ្មានអ្វីដែលអាចជំនួសអាយុជីវិតលោកអ្នកបានទេ ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានការការពារក្នុងករណីមានគ្រោះអកុសលណាមួយកើតឡើង អាចនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកបាន។ ការពារអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ ដើម្បីការរស់នៅដោយក្ដីរីករាយ និងអស់ក្ដីបារម្ភ។

Manulife បរិបូរណ៍
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ផ្តល់នូវការការពារដ៏ពេញលេញ

 • ការការពារច្រើនក្នុងកញ្ចប់តែមួយ
 • តម្លៃសមរម្យ
 • វិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានច្រើនជម្រើស
 • ការការពារទូលំទូលាយ
Manulife Family Protector
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ចំណាយតិច ទទួលបានការការពារខ្ពស់

 • ការការពារខ្ពស់
 • ការការពារទូលំទូលាយ
 • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ
 • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង
Manulife Home Loan Protector
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះជំនួសលោកអ្នក ករណីអកុសលណាមួយកើតឡើង

 • ការការពារខ្ពស់
 • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតែម្ដងគត់
 • ហិរញ្ញប្បទានលើបុព្វលាភរ៉ាប់រងពីធនាគារ
 • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?