រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងការពារអាយុជីវិត

គ្មានអ្វីដែលអាចជំនួសអាយុជីវិតលោកអ្នកបានទេ ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានការការពារក្នុងករណីមានគ្រោះអកុសលណាមួយកើតឡើង អាចនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកបាន។ ការពារអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ ដើម្បីការរស់នៅដោយក្ដីរីករាយ និងអស់ក្ដីបារម្ភ។

Manulife First
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ជំហានដំបូងទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ

 • បង់ 2 សម្រាប់ 6
 • តិចជាង 1ដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃ
 • ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ
 • ការការពារខ្ពស់ជាមួយជម្រើសដ៏សម្បូរបែប
Manulife បរិបូរណ៍
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ផ្តល់នូវការការពារដ៏ពេញលេញ

 • ការការពារច្រើនក្នុងកញ្ចប់តែមួយ
 • តម្លៃសមរម្យ
 • វិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានច្រើនជម្រើស
 • ការការពារទូលំទូលាយ
អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ចំណាយតិច ទទួលបានការការពារខ្ពស់

 • ការការពារខ្ពស់
 • ការការពារទូលំទូលាយ
 • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ
 • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?