រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ចាប់ផ្ដើមការងាររបស់អ្នកជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

ហេតុអ្វីអ្នកគួរជ្រើសរើសយក មេនូឡាយហ្វ៍?

លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង និងជំនាញច្បាស់លាស់ ដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដាអន្តរជាតិ ការធ្វើការងារជាក្រុម និងឪកាសអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដើម្បីធានាបានថាលោកអ្នកអាចបង្កើនសមត្ថភាព បង្កើនទំនុកចិត្ត និងទទួលបានការទទួលស្គាល់។

 

មេនូឡាយហ្វ៍ លើសពីកន្លែងការងារ!

រីកចម្រើនជាមួយគ្នា