រំលងទៅអត្តបទសំខាន់
Back

ការប្រកួតគម្រោងអាជីវកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២០

កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា មានកិត្តិយសដែលបានទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចំពោះការឧបត្ថម្ភរបស់យើងក្នុងកម្មវិធី «ការប្រកួតគម្រោងអាជីវកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២០ » លើកទី ១០ ដែលរៀបចំឡើងដោយ មូលនិធិគាំទ្រការអប់រំអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIESF) សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM)។ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា បានគាំទ្រកម្មវិធីនេះ ចាប់តាំងពីយើងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១២ មកម្ល៉េះ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព និងការច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនកម្ពុជា ។

ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងព័ត៌មានថ្មីៗពី​ក្រុមហ៊ុន​ មេ​នូ​ឡាយ​ហ្វ៍​ ខេមបូឌា  សូម​​តាម​ដាន​ទំ​ព័រហ្វេសប៊ុក «Manulife Cambodia»  តាម​រយៈ www.facebook.com/ManulifeKH ឬ ​ចូល​ទៅកាន់​គេហ​ទំ​ព័រ www.manulife.com.kh

ឱកាសឈ្នះ Apple Watch ជាច្រើន!

គ្រាន់តែភ្ជាប់ «អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា» ឬ «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ Apple Watch   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
ឱកាសឈ្នះ Apple Watch ជាច្រើន!

គ្រាន់តែភ្ជាប់ «អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា» ឬ «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ Apple Watch   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់