បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs
job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

ដាក់ពាក្យធ្វើការខាងក្រោមនេះ!

ទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗ

 • ជួយសម្របសម្រួល និងពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារផ្នែកលក់ថ្មីៗ
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមការងារផ្នែកលក់
 • សម្រេចគោលដៅលក់ដែល​កំណត់ដោយប្រធានផ្នែក
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់ក្រុមការងារផ្នែកលក់ជំនួសប្រធានផ្នែក ក្នុងករណីចាំបាច់
 • ផ្ដល់ការ​ប្រឹក្សា និងដំណោះស្រាយលើផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជូនដល់អតិថិជន​ធនាគារ
 • ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយបុគ្គលិកនៃសាខាធនាគារដែលខ្លួនប្រចាំការ​ ដើម្បីផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងដំណោះស្រាយលើផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ​សម្រាប់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងការសន្សំរយៈពេលវែងជូនអតិថិជនរបស់ធនាគារ
 • ទទួលខុសត្រូវលើការអភិវឌ្ឍ គ្រប់គ្រង និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន​ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់
 • ចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងក្រុម
 • បំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយប្រធានផ្នែក​។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • កម្រិតសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទីផ្សា​ ឬ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឬផ្នែកផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ពី ៣ ឆ្នាំ ទៅ ៥​ ឆ្នាំ លើជំនាញផ្នែកលក់ ឬផ្នែកផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន ក្នុងវិស័យធនាគារ ដឹកជញ្ជូន ឬធានារ៉ាប់រង (មានអាទិ​ភាពខ្ពស់)
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 • មានជំនាញកុំព្យូទ័រ (ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី​ Microsoft Word Excel PowerPoint Internet និង Email-Outlook)
 • មានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ ការតាំងចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារ ​ មានការជំរុញខ្លួនឯង និងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង។
 • មានចំណេះ​ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
 • មានសមត្ថភាពនិយាយជាសាធារណៈ និងធ្វើបទបង្ហាញ
 • មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងឲ្យរឹងមាំ ជាមួយនឹងជំនាញផ្នែកលក់ និងជំនាញក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល​។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ពួកយើងតាមរយៈតេឡេក្រាម  https://t.me/PheakdeySeng ឬ https://t.me/Channearyroth_noun បំពេញពាក្យធ្វើការខាងក្រោមនេះ!

បំពេញពាក្យឥឡូវនេះ!

 • *ទំហំអនុញ្ញាតធំបំផុតត្រឹមតែ 5MB តែប៉ុណ្ណោះ! *ប្រភេទ CV ត្រូវបានអនុញ្ញាត pdf, jpg, png, jpeg *Failed to upload. Total maximum file size of all files should not exceed 20MB. *មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឯកសារដូចគ្នា។ *File size is equal to 0. *File name is invalid 0. *The file is dirty, please use another file and try again. *Failed to upload. Total maximum file size per component should not exceed 10MB.
 • ខ្ញុំបានព្រមព្រៀងនឹងគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់ មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា

 • នេះគឺជាវាលដែលត្រូវការ។
 • សូមអរគុណ! ចំពោះការទាក់ទងមក មេនូឡាយហ្វ៍!

  យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

  ទៅទំព័រដើម

  Oops!
  Error 404
  Please excuse us

  សូមអភ័យទោស! យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការរៀបចំនៅគេហទំព័រឡើងវិញ សូមមេត្តាព្យាយាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ

  But wait, here are some links we think might interest you:

  Learn about us

  Check out our careers

  See what's happening with us

  Looking for helps