រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

តើលោកអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ការហោះហើរក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩?

Thenewnormal-tips-covid19-manulife cambodia-life insurance- health insurance - flight during covid
  • ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់លោកអ្នក
  • លាងសម្អាតដៃជាប្រចាំ
  • យកក្រដាសសើមសម្ងាតគ្រប់កន្លែងមុននឹងធ្វើការប៉ះពាល់ផ្នែកណាមួយ រួចបោះវាចោលក្នុងថង់ដែលបិទជិត
  • ព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីអ្នកដ៏ទៃយ៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ែត្រ
  • អនុវត្តតាមសញ្ញានៅលើកម្រាលដែលបង្ហាញពីចម្ងាយដែលលោកអ្នកគួរឈរឆ្ងាយពីអ្នកដ៏ទៃ
  • ប្រើប្រាស់ម៉ាសទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់លោកអ្នក

 

ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅមន្ទីពេទ្យដែ្លនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម

115 ឥតគិតថ្លៃ ឬ 012825424/012488981​​/012836868


គន្លឹះសុខភាព
ដើម្បីការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អប្រសើរ!


គន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃ!


ត្រូវការជំនួយ?
ទូរស័ព្ទមកកាន់ 1800 211 211 (ឥតគិតថ្លៃ)


គន្លឹះសំខាន់គួរយល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ១៩