រំលងទៅអត្តបទសំខាន់
Back

តែមួយគត់​​នៅ​កម្ពុជា! កញ្ចប់​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​កុមារដែលផ្ដល់ជូនជា​ទឹកប្រាក់​ធានាដល់ទៅ 2,5000 ដុល្លារ

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោងមួយនេះ?

ទទួលបានការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុត

លោកអ្នកនឹង​លែងខ្វល់ខ្វាយលើប្រាក់ចំណាយក្នុងការព្យាបាល ព្រោះអត្ថប្រយោជន៍នេះផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវទឹកប្រាក់ធានា ដែល​មាន​តម្លៃ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​រហូត​ដល់ទៅ 25,000 ដុល្លារ

ទទួលបានការការពារបន្ថែម

ផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវទឹកប្រាក់ធានា 100% ក្នុងករណីមរណភាពមិនបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ និង 200%​ ក្នុងករណីមរណភាពបណ្តាលមកពី​គ្រោះថ្នាក់

ការការពារដ៏ទូលំទូលាយ

ផ្តល់ការការពារដល់បុត្រធីតាដល់ទៅ ១៦ ស្ថានភាពជំងឺ ដែលក្នុងនោះ រួមមាន ជំងឺរលាកខួរក្បាល ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលដោយបាក់តេរី ជំងឺដុំសាច់ខួរក្បាលមិនមែនមហារីក ការវះកាត់ប្រើសបេះដូង ការប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ ដែលសុទ្ធតែជាជំងឺប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកុមារនៅកម្ពុជា

មហារីក

  • កម្រិតធ្ងន់៖ ជំងឺមហារីកដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ

បេះដូង

  • កម្រិតធ្ងន់៖  ការវះកាត់ធ្ងន់ធ្ងរនៃសរសៃឈាមក្រហមធំ និង ការវះកាត់ប្រឹសបេះដូង

ខួរក្បាល

  • កម្រិតធ្ងន់៖ ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ  ជំងឺដុំសាច់ខួរក្បាលមិនមែនមហារីក ជំងឺរលាកខួរក្បាល ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលដោយបាក់តេរី និងការប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ

ថ្លើម

  • កម្រិតធ្ងន់៖ ការខូចថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយ

សួត

  • កម្រិតធ្ងន់៖ ជំងឺសួតដំណាក់កាលចុងក្រោយ

តម្រងនោម

  • កម្រិតធ្ងន់៖ ការខូចតម្រងនោម

ប្ដូរសរីរាង្គ

  • កម្រិតធ្ងន់៖ ការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរសីររាង្គសំខាន់ៗដូចជា បេះដូង សួត ថ្លើម តម្រងនោម និងលំពែង

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងអត្ថប្រយោជន៍​ការពារ​បន្ថែម​សម្រាប់​បុត្រ​ធីតា

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ

ឱកាសឈ្នះ Apple Watch ជាច្រើន!

គ្រាន់តែភ្ជាប់ «អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា» ឬ «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ Apple Watch   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
ឱកាសឈ្នះ Apple Watch ជាច្រើន!

គ្រាន់តែភ្ជាប់ «អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា» ឬ «អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ Apple Watch   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់