រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ផ្ដល់កញ្ចប់សាច់ប្រាក់ករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បុត្រធីតាលោកអ្នក

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរបន្ថែម អត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមសម្រាប់បុត្រធីតា?

 • រ៉ាប់រងការចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ 25.000 ដុល្លារអាមេរិក​
 • ផ្តល់ជូននូវទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមរហូតដល់ 200% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង
 • ផ្តល់ការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ ១៦ ស្ថានភាពជំងឺ (កម្រិតធ្ងន់) ដែលក្នុងនោះរួមមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរធំៗដែលប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកុមារកម្ពុជាដូចជា ការប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល ការវះកាត់ធ្ងន់ធ្ងរនៃសរសៃឈាមក្រហមធំ (Aorta)  ការវះកាត់ប្រឹសបេះដូង
 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

អំពីអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 • ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយគម្រោងមូលដ្ឋាន អនាគតការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍
 • រយៈពេលធានា៖ ទៅតាមគម្រោងមូលដ្ឋានដែលភ្ជាប់ជាមួយ
 • អាយុកូនរបស់លោកអ្នក៖ ចាប់ពី ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • ផ្ដង់សំណងការព្យាបាលជំងឺធ្ងនធ្ងរកម្រិតធ្ងន់៖ 100% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំមានតម្លៃចាប់ពី 27 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ (បន្ថែមលើគម្រោងមូលដ្ឋាន)

មហារីក

 • កម្រិតធ្ងន់៖ ជំងឺមហារីកដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ

បេះដូង

 • កម្រិតធ្ងន់៖  ការវះកាត់ធ្ងន់ធ្ងរនៃសរសៃឈាមក្រហមធំ និង ការវះកាត់ប្រើសបេះដូង

ខួរក្បាល

 • កម្រិតធ្ងន់៖ ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ  ជំងឺដុំសាច់ខួរក្បាលមិនមែនមហារីក ជំងឺរលាកខួរក្បាល ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលដោយបាក់តេរី និងការប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ

ថ្លើម

 • កម្រិតធ្ងន់៖ ការខូចថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយ

សួត

 • កម្រិតធ្ងន់៖ ជំងឺសួតដំណាក់កាលចុងក្រោយ

តម្រងនោម

 • កម្រិតធ្ងន់៖ ការខូចតម្រងនោម

ប្ដូរសរីរាង្គ

 • កម្រិតធ្ងន់៖ ការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គសំខាន់ៗដូចជា បេះដូង សួត ថ្លើម តម្រងនោម និងលំពែង

គម្រោងមូលដ្ឋាន និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលត្រូវមាន

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

សំណួរត្រូវបានសួរញឹកញាប់

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?