រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គន្លឹះហ្វឹកហាត់ខ្លីៗសម្រាប់អ្នករត់

  1. ស្វែងរកកម្មវិធីដែលជួយអ្នកឱ្យនៅតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀត។
  2. ព្យាយាមរត់តាមយុទ្ធសាស្ត្ររត់នៅតង់ទីពីរលឿនជាងការរត់នៅតង់ទីមួយ។
  3. ស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិរត់ជាមួយអ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកនៅតែមានទឹកចិត្តរត់បន្តទៀត។
  4. បន្ថែមថាមពលទៅការហ្វឹកហាត់របស់អ្នកជាមួយអាហារដែលល្អចំពោះសុខភាព។
  5. ជ្រើសរើសកម្រងតន្ត្រីថ្មីៗ ដើម្បីឱ្យអ្នកនៅតែមានទឹកចិត្តរត់បន្តទៀត។
  6. រត់សម្រាប់ពេលវេលាជាជាងរត់សម្រាប់ចម្ងាយ។
  7. បញ្ជូលការហ្វឹកហាត់ឆ្លាស់ក្បាច់—ហើយស្វែងរកប្រព័ន្ធគាំទ្រសម្រាប់ខ្លួនអ្នក ជាពិសេសនៅពេលអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងការពុះពារដ៏លំបាក។
  8. ចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួត ដើម្បីយកឈ្នះលើខ្លួនឯង 
ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះបន្ថែមអំពី សុខភាព សូម​​តាម​ដាន​ទំ​ព័រហ្វេសប៊ុក «Manulife Cambodia»  តាម​រយៈ www.facebook.com/ManulifeKH ឬ ​ចូល​ទៅកាន់​គេហ​ទំ​ព័រ www.manulife.com.kh

គន្លឹះសុខភាព
ដើម្បីការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អប្រសើរ!


គន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃ!


ត្រូវការជំនួយ?
ទូរស័ព្ទមកកាន់ 1800 211 211 (ឥតគិតថ្លៃ)


ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយយើងខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?