រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

អតិថិជន Manulife Group Protector​ ទទួលបានការការពារសរុបទៅដល់ 110% នៃកម្ចី ជាមួយរយះពេលនៃការធានារ៉ាប់រងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ តែងតែផ្តោតទៅលើការបន្តផ្ដល់បទពិសោធន៍អោយកាន់តែ ប្រសើរ​ និង ឆាប់រហ័សជាងមុន ទៅដល់​អតិថិជនរបស់យើង។​ ដូច្នេះហើយ នៅថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីរីករាយនិងជំរាបជូន​អតិថិជន​ទាំងអស់ថា​ យើងបានសហការជាមួយ ធនាគា​រស្ថាបនា​ ដើម្បីផ្ដល់​ការការពារ 10% បនែ្ថមទៀត​ ទៅដល់អតិថិជនរបស់ Manulife Group Protector (​Group Credit Life​)។​

រាប់ចាប់ពីថៃ្ងទី 01​ ខែ កុម្ភៈ រហូតដល់ថៃ្ងទី​ 31​ ខែ កក្កដា​​ឆ្នាំ 2024 អតិថិជន (​Group Credit Life​)​​ ថ្មីទាំងអស់នឹងមានការការពារសរុបទៅដល់ 110% នៃកម្ចីរបស់ខ្លួនជាមួយរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។​

ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេសនេះ មានសំរាប់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទ!

ចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍
លក្ខខន្តិក

រយៈពេលផ្តល់ជូន

01 ខែ កុម្ភៈ - 31​ ខែ កក្កដា​ 2024

ឈ្មោះផលិតផល

Manulife Group Life Protector (Group Credit Life)

របៀបទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបតែមួលលើក

រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង

ស្មើនឹងរយៈពេលនៃកម្ចី ឬ​ រហូតដល់លោកអ្នកមានអាយុត្រឹម 56​ ឆ្នាំ បុន្តែមិនលើសពីរយះពេល 3 ឆ្នាំ

ទំហំកម្ចីដែលត្រូវទទួលបានការការពារ

110%នៃកម្ចី

ចាប់ផ្តើមពី USD 2,200 ឬ KHR 8,800,000​ រហូតដល់ USD 33,000 or KHR 132,000,000

អាយុដែលអនុញ្ញាតចូលរួម

18​ ដល់ 55 ឆ្នាំ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬមន្រ្តីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ បំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកខាងក្រោមនេះ។

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?