បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងធានារ៉ាប់រ៉ងអាយុជីវិតនេះនឹងជួយថែរក្សាការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នក​

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោងមួយនេះ?

ការការពារដ៏ទូលំទូលាយ

ផ្ដល់សំណងលើករណីមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង ទោះជាកើតឡើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយ។ ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរហូតដល់ ៥០០.០០០ ដុល្លារនឹងផ្ដល់ជូន សម្រាប់ភាពស្ងប់ចិត្ត។

ទទួលបានភាពស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងតម្លៃដែលសមរម្យ

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំទាបបំផុតមានតម្លៃត្រឹមតែ ៥០០​ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអស់សុពលភាព។

 

ផ្ដល់សំណងលើពិការភាពទាំងស្រុង

ករណីលោកអ្នកមិនអាចបន្តរកចំណូលបាន ដោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យណាមួយ លោកអ្នកនិងទទួលបានប្រាក់សំណងដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកចំណាយរបស់គ្រួសារលោកអ្នក

រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសការការពារក្រុមគ្រួសារក្នុងកាលកំណត់ណាមួយដែល សមស្របទៅតាមតម្រូវការ ចាប់ពី ៣ ឆ្នាំ ទៅ ៣០ ឆ្នាំ

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងអនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ