រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ទម្លាប់ថ្មីតែសាមញ្ញ #កូវីដ១៩

នៅមុនពេលមានដែលវីរុសកូវីដ ១៩ លោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ពីគម្លាតជិតគ្នានៃការដើរ ឈរ អង្គុយរវាងយើង និងអ្នកផ្សេងនោះទេ។ ​

ប៉ុន្តែឥលូវនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវតែរក្សាគម្លាតពីអ្នកដ៏ទៃយ៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ែត្រដើម្បីការពារពីការចម្លងវីរុសកូវីដ ១៩ ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ 

ចូររក្សាគំលាតយ៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ែត្រពីគ្នាដើម្បីការពារពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ ១៩​

នៅមុនពេលមានដែលវីរុសកូវីដ ១៩ លោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ពីគម្លាតជិតគ្នានៃការដើរ ឈរ អង្គុយរវាងយើង និងអ្នកផ្សេងនោះទេ។ ​

ប៉ុន្តែឥលូវនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវតែរក្សាគម្លាតពីអ្នកដ៏ទៃយ៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ែត្រដើម្បីការពារពីការចម្លងវីរុសកូវីដ ១៩ ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ 

លោកអ្នកនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងវីរុសកូវីដ​ ១៩ នៅតាមកន្លែងមួយចំនួន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពលោកអ្នកត្រូវជៀសវាងកន្លែងទាំង ៣​ នេះ៖

 • កន្លែងដែលបិទជិត និងមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អ​
 • កន្លែងដែលអ៊ូអរ និងមានមនុស្សនៅជិតៗគ្នាច្រើន​
 • កន្លែងដែលត្រូវការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាពិសេសកន្លែងដែលមនុស្សត្រូវសន្ទនាជិតៗគ្នា​
ទោះបីជាការរឹតបន្តឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់មុននឹងទៅកន្លែងណាមួយ

លោកអ្នកនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងវីរុសកូវីដ​ ១៩ នៅតាមកន្លែងមួយចំនួន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពលោកអ្នកត្រូវជៀសវាងកន្លែងទាំង ៣​ នេះ៖

 • កន្លែងដែលបិទជិត និងមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អ​
 • កន្លែងដែលអ៊ូអរ និងមានមនុស្សនៅជិតៗគ្នាច្រើន​
 • កន្លែងដែលត្រូវការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាពិសេសកន្លែងដែលមនុស្សត្រូវសន្ទនាជិតៗគ្នា​
 
លោកអ្នកអាចជួយការពារសុវត្ថិភាពពួកគេបានដោយការអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖​
 • បើមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួន៖ ត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះ ឬស្វែងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់
 • លើផ្ទៃមុខ៖ មិនត្រូវប៉ះពាល់ជាដាច់ខាត
 • នៅកែងដៃ៖ ជាកន្លែងសម្រាប់ខ្ទប់នៅពេលក្អក ឬកណ្ដាស់ 
 • ប្រអប់ដៃ៖ លាងសម្អាតឲ្យបានញឹកញាប់
 • រក្សាគម្លាត៖ យ៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ែត្រពីអ្នកដ៏ទៃ
 • ទីកន្លែង៖ ជៀសវាងនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន និងកុំនៅកន្លែងដែលបិទជិតយូរពេក
 • សម្អាត៖ ចំពោះវត្ថុដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងជាប្រចាំ
ដើម្បីបញ្ឃប់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ ១៩ ពួកយើងត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ ជួយអ្នកដែលត្រូវការការការពារបំផុត​
 
លោកអ្នកអាចជួយការពារសុវត្ថិភាពពួកគេបានដោយការអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖​
 • បើមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួន៖ ត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះ ឬស្វែងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់
 • លើផ្ទៃមុខ៖ មិនត្រូវប៉ះពាល់ជាដាច់ខាត
 • នៅកែងដៃ៖ ជាកន្លែងសម្រាប់ខ្ទប់នៅពេលក្អក ឬកណ្ដាស់ 
 • ប្រអប់ដៃ៖ លាងសម្អាតឲ្យបានញឹកញាប់
 • រក្សាគម្លាត៖ យ៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ែត្រពីអ្នកដ៏ទៃ
 • ទីកន្លែង៖ ជៀសវាងនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន និងកុំនៅកន្លែងដែលបិទជិតយូរពេក
 • សម្អាត៖ ចំពោះវត្ថុដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងជាប្រចាំ

គន្លឹះសំខាន់ៗគួរយល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ១៩

ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅមន្ទីពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

 115 ឥតគិតថ្លៃ ឬ 012825424/012488981​​/012836868

ស្វែងយល់បន្ថែមពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយ

 

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សាកូនលោកអ្នក ហើយអនុញ្ញាតអោយយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាររបស់ពួកគេនៅពេលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ

 

 

 

គម្រោងសុខភាព
អនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយលោកអ្នកផ្ដោតលើការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ