បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

មនុស្សជោគជ័យចេះរៀបចំផែនការទុកជាមុន ពោលគឺទុកជាមុនយ៉ាងវែងឆ្ងាយ។ ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងទ្រព្យសម្បត្តិ លោកអ្នកប្រាកដជាចង់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះឱ្យមានសុវត្ថិភាពហើយ។ ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនលោកអ្នកឡើយ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីប្រាកដថាលោកអ្នកអាចទុកវាឱ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកផងដែរ។

ទោះបីជាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនចង់និយាយអំពីការស្លាប់ ឬជំងឺដំណាក់ចុងក្រោយ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាជំងឺទាំងនោះមិនអាចកើតឡើងចំពោះយើងនោះទេ។ នេះហើយគឺជាចំណុចដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជោគជ័យខុសពីមនុស្សធម្មតា។ មនុស្សជោគជ័យហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិត ហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយរឿងយថាហេតុទាំងអស់នោះ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺត្រូវការពារខ្លួនយើងនៅពេលនេះ ដោយត្រូវរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីរៀបចំអនាគត ទោះបីជាកិច្ចការនោះអាចនឹងពន្យារពេលនៅពេលខ្លះក៏ដោយ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងដែលអាចការពារលោកអ្នក មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក និងផ្ដល់ជូនពួកគេនូវចំណូលមានស្ថិរភាព។ ហើយទោះបីជាលោកអ្នកមិននៅទៀតក៏ដោយ ក៏គម្រោងរបស់យើងនៅតែអាចផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមរតកនេះដល់កូនរបស់លោកអ្នកដដែល នៅក្នុងចំណោមអំណោយដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចផ្ដល់ជូនពួកគេ។

ការការពារគ្រួសាររបស់លោកអ្នក និងការរៀបចំទុកឱ្យពួកគេសម្រាប់អនាគតមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេ ផ្ទុយមកវិញ កិច្ចការទាំងនេះត្រូវតែមានការរៀបចំផែនការដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមួយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងធានាថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែទាំគ្រប់គ្រាន់។ ការរៀបចំគម្រោងនេះឥឡូវនេះគឺត្រូវចំណាយប្រាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តដល់លោកអ្នកសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខ។


ជាមួយគម្រោងរបស់ មេនូឡាយហ្វ៍ ចំណាយតិច ទទួលបានការការពារខ្ពស់

ចាប់ផ្ដើមគម្រោងការពារគ្រួសារ និងគម្រោងសម្រាប់អនាគតជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

Manulife Family Protector
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ចំណាយតិច ទទួលបានការការពារខ្ពស់

  • ការការពារខ្ពស់
  • ការការពារទូលំទូលាយ
  • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង

ប្រឹក្សាបន្ថែម អំពីការរៀបចំផែនការ ការពារគ្រួសារដោយឥតគិតថ្លៃ