បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការពារគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ និងរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគត

មនុស្សជោគជ័យចេះរៀបចំផែនការទុកជាមុន ពោលគឺទុកជាមុនយ៉ាងវែងឆ្ងាយ។ ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងទ្រព្យសម្បត្តិ លោកអ្នកប្រាកដជាចង់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះឱ្យមានសុវត្ថិភាពហើយ។ ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនលោកអ្នកឡើយ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីប្រាកដថាលោកអ្នកអាចទុកវាឱ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកផងដែរ។

 

ទោះបីជាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនចង់និយាយអំពីការស្លាប់ ឬជំងឺដំណាក់ចុងក្រោយ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាជំងឺទាំងនោះមិនអាចកើតឡើងចំពោះយើងនោះទេ។ នេះហើយគឺជាចំណុចដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជោគជ័យខុសពីមនុស្សធម្មតា។ មនុស្សជោគជ័យហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិត ហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយរឿងយថាហេតុទាំងអស់នោះ។

ការពារគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ

អាស្រ័យហេតុនេះ អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺត្រូវការពារខ្លួនយើងនៅពេលនេះ ដោយត្រូវរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីរៀបចំអនាគត ទោះបីជាកិច្ចការនោះអាចនឹងពន្យារពេលនៅពេលខ្លះក៏ដោយ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងដែលអាចការពារលោកអ្នក មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក និងផ្ដល់ជូនពួកគេនូវចំណូលមានស្ថិរភាព។ ហើយទោះបីជាលោកអ្នកមិននៅទៀតក៏ដោយ ក៏គម្រោងរបស់យើងនៅតែអាចផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមរតកនេះដល់កូនរបស់លោកអ្នកដដែល នៅក្នុងចំណោមអំណោយដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចផ្ដល់ជូនពួកគេ។

 

ប៉ុន្តែការការពារគ្រួសាររបស់លោកអ្នក និងការរៀបចំទុកឱ្យពួកគេសម្រាប់អនាគតមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេ។

 

ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញ កិច្ចការទាំងនេះត្រូវតែមានការរៀបចំផែនការដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមួយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងធានាថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែទាំគ្រប់គ្រាន់។ ការរៀបចំគម្រោងនេះឥឡូវនេះគឺត្រូវចំណាយប្រាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តដល់លោកអ្នកសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខ។


ស្វែងយល់បន្ថែមពីវិធីសាស្រ្ដការពារសុខភាពរបស់លោកអ្នក៖

ស្វែងយល់បន្ថែមពីវិធីសាស្រ្ដរៀបចំគម្រោងរបស់លោកអ្នក៖

គម្រោងការពារអាយុជីវិត

គម្រោងធានារ៉ាប់រ៉ងអាយុជីវិតនេះនឹងជួយថែរក្សាការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នក​

គម្រោងសុខភាព

យើងខ្ញុំអាចជួយគិតគូរអំពើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយលោកអ្នកអាចផ្ដោតទៅលើការព្យាបាល

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥ ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាក ឬបុណ្យជាតិ)

អ៊ីមែល: customer_service_kh@manulife.com

ទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ: 1800-211-211

 

 

 

 

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥ ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាក ឬបុណ្យជាតិ)